Ngọc Hân Phạm Hữu lầu ( miền tây)

300k Ngọc Hân Phạm Hữu lầu ( miền tây)

Nghệ danh : ngọc Hân

Quê quán: miền tây

Mặt: xinh

Eo : thon

Ngực: tròn

Mông : to tròn săn chắc

Dịch vụ:

Bj: hj: bóp vú, qua đêm

Không ra vẫn trả tiền cho e hàng

Không nhận khách gắn bi, đập đá,say xỉn

  1. Không ảnh ảo, không bom khách, không tráo hàng

 

Tags: , , ,